ILOKANA-AK! SIKA NGAY?

Isa kang Certified Ilocano/Ilocana kung:

 • Mahilig ka sa suka na may sili at ginagawa pang regular drink ito (nagimas!)
 • Paboritong mong sabihin ang Mangan Tayon!
 • May nakatanim na paria (bittergourd) o tarong (eggplant) sa iyong bakuran.
 • Tuyo ang iyong dinuguan o dinardaraan in Ilocano
 • Kumakain ng damo (term ng mga tagalog) tulad ng saluyot at kalunay
 • Kuripot ka o nakirmet (kuripot nga ba o matipid lang? Hehe!)
 • Mahilig ka sa sayawan o social life ika nga. (hindi lang naman Ilocano ang ganito diba? Hehehe)
 • Nagiging bati mo ang mura tulad ng “Ay Ukinnam nakapasyar ka!” o “Opalalam namiss ka!” (expression ba… but Ilocanos are used to it)
 • Pagnababad-trip ka madalas mong sinasabi ang “Anya metten!” o “Anya ki din aya!” (it’s the same as “ano ba naman!”)
 • Nangisit ka o maiitim ka (pero to mind you hindi lahat ng Ilocano maitim, marami ng mapuputing ilocano ngayon dahil na rin sa sobrang init ng panahon nasa bahay lang o di kaya may mga lahing Chinese at Spanish na)
 • May kamag-anak ka sa abroad. Pwedeng sa Hawaii, Italy, o Canada. (kaya maraming tinatawag na Italian village sa Ilocos dahil puro katas ng abroad ang mga naglalakihang bahay)
 • Nakapetition ka o kapatid mo sa ibang bansa (why not diba? Greener pasture ba.)
 • Nagtatabako ang lolo o lola mo (wanila bet magyosi kaya organic nalang tobacco, sosyal nels)
 • Nagbabasa ka o ang mga kasambahay mo ng Bannauag (ang pahayagang delayed pero mabenta parin sa mga Ilocano)
 • May kaunting angas (daw)
 • Kapag may bisita ipinapasyal sa Marcos Museum sa Batac (in fairness dami paring bisita si lolo) o di kaya mag Pagudpud o Vigan
 • Nakatikim ka na ng famous empanada at laging dumadayo sa pinakamalapit na bilihan kapag umuuwi ka (I recommend yung empanada ng Batac. The best yun promise)
 • Hindi mawawala sa diet mo ang pakbet o pinakbet at dinengdeng (bakit ang hindi diba? Nutricious kaya ito)
 • Maasim ang longganisang gusto mo hindi matamis
 • Laging may bagnet, igado, adobo, at pansit pag may kainan
 • Matigas ang dila mo. Ang sand dunes nagiging sand jones, amphitheatre nagiging ampityater, crossing ay krassing, etc. (wel ganun talaga hehehe)
 • Proud Ilocano/Ilocana ka (dahil narin maraming kilalang tao o persona ang Ilocano o mula sa Ilocos tulad nila Marcos, Biazon, Ricarte, Luna, at marami pang iba)

Ang aking mga nabanggit ay pawang mga obserbasyon ko lamang po. Maaring totoo sa iba maaring hindi sa iba. Masasabi ko pong ipinagmamalaki ko na may dugong Ilocano din na dumadaloy sa akin. Kung may nais pa po kayong idagdag sa listahan ay maari po niyong ipagkaloob. Nawa’y mabuhay tayong lahat! Agyamannak!

Advertisements
Categories: accessdenied!, Blogroll, life, trip | Tags: , , , , , , , , | 8 Comments

Post navigation

8 thoughts on “ILOKANA-AK! SIKA NGAY?

 1. Doc.bobonyo

  Yhen
  Mabalin ti mangan? Si Colegiala palagay ko mahilig din iyan ng pinapaitan. Itong si kap din kahit laking Tondo iyan ay mahilig din iyan ng kilawin na kambing. Sa amin naman sa Cordillera ay pinikpikan na manok at saka rice wine. Umali kayo!

 2. ay wen doc bobonyo… mabalin amin! hehehe! kaya’t ko met tay pinikpikan, nakaramanak ti kasjayen uray rice wine wenno tapey (tapuy) nga kuna yo…

 3. tony

  wrong spelling yong mga salitang iluko mo. Isu a panagkunak, saanka a pudno nga ilokano. Ibagak kenka nga adda met umiso (correct) nga Ortograpia (orthography) ti lenguahe nga Iluko.
  Umuna, diay kunam nga ‘Mangan Tayon’. Saan nga umiso daydiay, ketdi maisurat koma a ‘mangantayon’ a kas maymaysa a balikas; saan ket a nagsina. Kasta ti ortograpia ilokana, dagiti personal a pronombre (pronoun) ket maisilpo iti balikas. Kas pagarigan (example): sika (saan ket a si ka), sita, data(saan ket a da ta), isuna (saan ket nga isu na), isuda. Ti pronombre a ‘ka, na ken da’ ket naisilpo iti balikas nga si ken isu. Saan la a dayta adtoy pay dagiti pagarigan a maisilpo dagiti pronoun a ‘am, ka, ak, na, ta, tayo’ kadagiti verb: mangankan, intayon, nangisitka, napanam (saan ket a napan am), naggapuam (saan ket a naggapu am), agtugawak (saan ket nga agtugaw ak), napintasak (saan ket a napintas ak).
  Ti punto ditoy, ti ortograpia ilokana mausar dagiti personal a pronombre kas pangsilpo a balikas (suffix) kadagiti sasao. Kusto iti pangisuratmo iti sao nga ‘ukinnam’ a kaipapananna iti ‘uki ni inam’ a diay pronombre a ‘ni’ ket nagbalin a suffix.

 4. tony

  maikadua, diay panangisuratmo iti “anya”. Wrong spelling. Ti umiso a pannakaisuratna koma ket “ania”. Iti lenguahe a Filipino (Tagalog) maisurat a kas ‘ya’ wenno ‘iya’ kas koma ortograpiya, siensiya (science). Ngem iti Iluko, ti ‘ya’ ket agbalin nga ‘ia’.
  ‘Ania? adda gayam ortograpia ti lengguahe nga Iluko a kas maysa a paset ti siensia.’ Isu a dagiti balikas nga ‘iya’ ti uni na, maisuratda a ‘ia’ kas koma iti kappia, asia (saan ket nga asiya iti Filipino), kasdiay, idiay, al-alia, baria. Umiso diay panangisuratmo iti ‘paria’ saan ket a ‘pariya’ wenno ‘parya’.
  Numan pay kasta, pakdaar ta saan nga amin ket kasta. No ti balikas ket ‘aya’ isu ti mabalin nga isurat ti ‘ya’ saan ket nga ‘ia’. kas koma iti ‘apayya?’ wenno ‘apay aya?’
  Ala itultuloymo ti agbasa iti Bannawag (saan ket a Bannauag) ket obserbaram ti ortograpia ilokana. Ta saan a naan-anay a maipannakkelmo ti kina-ilokanam no ti bukodmo a lenguahe, dimo pay ammo nga isurat. Ti maysa a tao, naan-anay ti kinataona no ammona nga baliksen ken isurat ti lenguahena.
  Ala, nalaka laeng met nga sursuruen dayta ta no nakayam ti english (a narigrigat pay ken ka-complikaduan a lenguahe no maipapan iti spelling), anianto la ketdin ti bukodmo a dila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: